ZOC Terminal 5.9

ZOC Terminal 5.9

EmTec Innovative Software – 5,1MB – Shareware –
ZOC - a telnet client, secure shell client and terminal emulator that allows a PC to easily connect to hosts and mainframes via telnet, secure shell (SSH/SSH2) modem, serial cable or isdn.

Tổng quan

ZOC Terminal là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi EmTec Innovative Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZOC Terminal là 7.22.4, phát hành vào ngày 15/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

ZOC Terminal đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,1MB.

ZOC Terminal Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZOC Terminal!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ZOC Terminal cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
EmTec Innovative Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại